KOMISJE WYDZIAŁOWE

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Przewodnicząca:

dr hab. Barbara Żarowska, prof.

 

Członkowie:

dr Dorota Cichoń

dr Elżbieta Grajczyk

dr Jacek Falkenberg

dr Karolina Semeriak - Siecla

dr Monika Sobolak

mgr Joanna Dudek

mgr Teresa Gola

mgr inż. Eugeniusz Gronostaj

mgr Antonio Lombardo

mgr Monika Stanaszek

 

studenci: Kaja Borkowska, Patryk Prokopiuk

 

sekretarz: mgr Iwona Cieślik

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

Przewodniczący:

dr Wioletta Palczewska

 

Członkowie:

prof. Maria Boratyńska

dr Jacek Falkenberg

dr Małgorzata Milko

mgr Renata Wysocka

 

Sekretarz: mgr Alina Zagórska

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA BUDŻETOWA

Przewodniczący:

dr Dariusz Milko

Członkowie:

dr Jolanta Pietras

dr Karolina Semeriak - Siecla

dr inż. Zbigniew Fjałkowski

 

Sekretarz: mgr Bogumiła Pieczychlebek