Harmonogram egzaminu dyplomowego dla studentów dietetyki - 08.07.2020

Harmonogram egzaminu dyplomowego dla studentów dietetyki - 08.07.2020

Harmonogram egzaminu dyplomowego <<<

Szanowni Studenci,

uprzejmie przypominamy, iż:

 

1. W dniu egzaminu dyplomowego należy dostarczyć do komisji egzaminacyjnej pracę dyplomową:

** 1 egz. pracy dyplomowej w wersji papierowej, w miękkiej oprawie koloru grafitowego, druk dwustronny wraz z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem autora pracy oraz promotora (promotor złoży podpis na egzaminie dyplomowym). Oświadczenie ma być integralną, ostatnią stroną pracy dyplomowej;

** 1 egz. pracy dyplomowej na płycie CD. Płytę należy opisać wg wzoru  i złożyć w kopercie B5 (opis płyty wg wzoru – patrz strona internetowa wydziału: http://wpt.kpswjg.pl/public/files/313.pdf).  Treść pracy musi zostać zapisana w dwóch formatach: PDF oraz DOC lub DOCX, Oba pliki należy zapisać według wzoru: kierunek_nazwisko i imię autora pracy_tytuł pracy dyplomowej (np. Diet_Kowalska_Ewa_Wykorzystanie technik relaksacyjnych do redukcji stresu na lekcjach języka angielskiego).

2. W dniu egzaminu dyplomowego, przed przystąpieniem do egzaminu, należy dostarczyć do dziekanatu zdjęcia do dyplomu o wymiarach 45x65 mm – 4 sztuki (w przypadku wydania dodatkowego odpisu dyplomu z tłumaczeniem na język obcy – 6 sztuk) oraz uzupełnioną kartę obiegową (uzupełniacie Państwo tylko poz. 3 Biblioteka KPSW oraz poz. 5 Akademik KPSW)

3. Nie wcześniej niż po trzech tygodniach od egzaminu dyplomowego oraz nie później niż dwa dni przed uroczystym wręczeniem dyplomów, należy osobiście zgłosić się do Działu Nauczania (bud. 12 pokój 202) w celu odebrania odpisów dyplomu. Absolwenci, którzy nie spełnią powyższego obowiązku  mogą odebrać oryginał dyplomu wraz z odpisami po terminie uroczystego wręczenia.