Harmonogram egzaminu dyplomowego dla studentów Wychowania Fizycznego - 15.07.2020

Harmonogram egzaminu dyplomowego dla studentów Wychowania Fizycznego - 15.07.2020

 

Harmonogram egzaminu dyplomowego <<<

 

 

Szanowni Studenci,

Uprzejmie przypominamy, iż:

1. W dniu egzaminu dyplomowego należy dostarczyć do komisji egzaminacyjnej pracę dyplomową:

** 1 egz. pracy dyplomowej w wersji papierowej, w miękkiej oprawie koloru grafitowego, druk dwustronny wraz z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem autora pracy oraz promotora (promotor złoży podpis na egzaminie dyplomowym). Oświadczenie ma być integralną, ostatnią stroną pracy dyplomowej;

** 1 egz. pracy dyplomowej na płycie CD. Płytę należy opisać wg wzoru  i złożyć w kopercie B5 (opis płyty wg wzoru – patrz strona internetowa wydziału: http://wpt.kpswjg.pl/public/files/313.pdf).  Treść pracy musi zostać zapisana w dwóch formatach: PDF oraz DOC lub DOCX, Oba pliki należy zapisać według wzoru: kierunek_nazwisko i imię autora pracy_tytuł pracy dyplomowej (np. Diet_Kowalska_Ewa_Wykorzystanie technik relaksacyjnych do redukcji stresu na lekcjach języka angielskiego).

2. W dniu egzaminu dyplomowego, przed przystąpieniem do egzaminu, należy dostarczyć do dziekanatu zdjęcia do dyplomu o wymiarach 45x65 mm – 4 sztuki (w przypadku wydania dodatkowego odpisu dyplomu z tłumaczeniem na język obcy – 6 sztuk) oraz uzupełnioną kartę obiegową (uzupełniacie Państwo tylko poz. 3 Biblioteka KPSW oraz poz. 5 Akademik KPSW)

3. Nie wcześniej niż po trzech tygodniach od egzaminu dyplomowego  należy osobiście zgłosić się do Działu Nauczania (bud. 12 pokój 202) w celu odebrania dyplomu. Informacja będzie podana na stronie wydziału.