Międzynarodowa konferencja na Uniwersytecie w Almerii

Międzynarodowa konferencja na Uniwersytecie w Almerii

Mgr Małgorzata Nyc i mgr Wojciech Lara w dniach  5-10 maj uczestniczyli w międzynarodowej konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie w Almerii.
W wydarzeniu brali udział przedstawiciele  uczelni europejskich, Stanów Zjednoczonych, Afryki oraz Azji. Konferencja miała na celu wymianę spostrzeżeń i doświadczeń w światowym systemie wymiany studentów, współpracy na polu naukowym i dydaktycznym. Zajęcia warsztatowe  i dyskusje pozwoliły na bliższe zapoznanie się  z rozwiązaniami i podejmowanymi działaniami w poszczególnych krajach i placówkach.           

Była również okazja do wysłuchania wykładu prof. Branko Vucijaka z Uniwersytetu z  Sarajewa dotyczącego projektu "Ready for business" (https://www.rebusproject.net/)  a następnie udział w debacie. Ostatni  dzień  konferencji poświęcony był w całości na prezentację   poszczególnych uczelni i zapoznanie się z  ich ofertą kształcenia, jak  i potencjału rozwoju kadry dydaktycznej.

Wyjątkowym doświadczeniem była możliwość wzięcia udziału w tzw. Międzynarodowym Dniu Studenta, który odbywał się równolegle z Konferencją i miał za zadanie prezentację wielokulturowości środowiska studenckiego na Uniwersytecie w Almerii.  W tym wydarzeniu oczywiście nie zabrakło polskiego akcentu.

Kampus uczelni w Almerii jest zorganizowany z pomysłem i oferuje bardzo dobre  warunki do nauki w atrakcyjnym miejscu. Duża i nowoczesna  uczelniana biblioteka z ciekawymi rozwiązaniami, pozwala studentom uniwersytetu na dostęp do ogromnej ilości książek, czasopism i artykułów. Natomiast rozwinięta baza  sportowa daje studentom pole do  realizowania różnego rodzaju form aktywności ruchowej i prozdrowotnej.