Parkowanie na terenie KPSW

Parkowanie na terenie KPSW

Szanowni Państwo,

informuję,że istnieje zakaz parkowania na terenie kampusu poza miejscami do tego przeznaczonymi. Nie wolno ustawiać samochodów wzdłuż budynku nr 3 oraz na terenie objętym znakiem zakazu. Wszystkim osobom nieprzestrzegającym niniejszych zasad odbierane będzie prawo wjazdu na teren kampusu.

Uprzejmie proszę o poważne potraktowanie ostrzeżenia. Ochrona ma obowiązek spisania numerów rejestracyjnych nieprawidłowo zaparkowanych samochodów.

z poważaniem

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych

dr Wioletta Palczewska