Wizyta Pani dr Małgorzaty Fortuny na Uniwersytecie w Ołomuńcu

Wizyta Pani dr Małgorzaty Fortuny na Uniwersytecie w Ołomuńcu

    Nasz wykładowca akademicki Pani doktor Małgorzata Fortuna reprezentowała naszą uczelnię na Międzynarodowym Tygodniu Nauczania (ITW) w Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Od 09 do 13 kwietnia 2018 roku 11 nauczycieli akademickich z Iranu, Rumunii, Wielkiej Brytanii miało zajęcia dla łącznie około 500 studentów (głównie studentów z Czech, ale także studentów z innych krajów realizujących studia z programem Erasmus). ITW gwarantuje realizację co najmniej 8 godzin lekcyjnych (zwykle w 4 jednostkach nauczania, każda dla grupy do 20 uczniów) na każdego nauczyciela uczestniczącego. ITW odbywa się dwa razy w roku akademickim: listopad w semestrze jesiennym i kwiecień w semestrze wiosennym. Językiem wykładowym jest angielski. Realizacja ITW opiera o wsparcie programem Erasmus.

Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu ma długą tradycję. Założony został w XVI wieku, jest najstarszym uniwersytetem na Morawach i drugim najstarszym uniwersytetem w Czechach. Dziś jest to nowoczesny obiekt szkolnictwa wyższego z szeroką gamą programów studiów i dużą ilością zajęć naukowych i badawczych. Na 8 wydziałach studiuje prawie 22 000 studentów. Między innymi są tam wydziały: Kultury Fizycznej, Nauk o Zdrowiu w tym kierunki: Fizjoterapii i Pielęgniarstwa. Osiem wydziałów oferuje 332 studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. System kredytowy w UP jest w pełni zgodny z ECTS - europejskim systemem transferu i akumulacji punktów.  Jest jednym z najlepszych czeskich uniwersytetów i według międzynarodowych rankingów należy do najlepszych uniwersytetów na świecie.