Oferta dydaktyczna

Rekrutacja na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych odbywa się
na niżej wymienione kierunki:

 

 

 

1. Dietetyka (studia I stopnia w systemie stacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

    - w zakresie: dietoprofilaktyka i dietoterapia

    - w zakresie: dietetyka w rekreacji

2. Edukacja techniczno-informatyczna (studia inżynierskie w systemie stacjonarnym) [rekrutacja] [kryteria]

3. Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie w systemie stacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

4. Pielęgniarstwo (studia I stopnia w systemie stacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

5. Pielęgniarstwo (studia II stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

6. Wychowanie fizyczne (studia I stopnia w systemie stacjonarnym) [dokumenty] [kryteria]

    - w zakresie: animator czasu wolnego 

    - w zakresie: trener personalny

 

 

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: