POWRÓT

Kierunek: FIZJOTERAPIA - I stopień

 
 
 
 
 

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały z dnia 15 września 2016 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie oceny programowej na kierunku fizjoterapia prowadzonym na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym KPSW w Jeleniej Górze.

W ocenie uwzględniono przede wszystkim jakość kształcenia, wymagania kadrowe, programowe (w tym dotyczące osiąganych efektów kształcenia) oraz organizacyjne.

Pełna treść uchwały nr 513/2016 >>> klik

 

 

Studia (licencjackie stacjonarne i niestacjonarne) przygotowują do planowania i realizowania fizjoterapii w procesie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji a także odnowy biologicznej i sportu. Absolwenci są uprawnieni do wykonywania kompleksowej fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii i masażu), pośrednich czynności zawodowych, wynikających z poszczególnych działów medycyny oraz promocji zdrowia.

Przygotowujemy przyszłych fizjoterapeutów do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, świadczenia wysokiego poziomu usług fizjoterapeutycznych w zakresie kształcenia, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób lub urazów.

Absolwenci uzyskują możliwości zatrudnienia w placówkach o działaniu profilaktycznym oraz terapeutycznym i rehabilitacyjnym w:

 • szpitalach wojewódzkich, miejskich, uzdrowiskach i innych,
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych,
 • przychodniach rehabilitacyjnych,
 • poradniach rehabilitacji leczniczej przy wojewódzkich,
 • miejskich przychodniach specjalistycznych,
 • zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach aktywizacji zawodowej,
 • specjalistycznych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych,
 • gabinetach fizjoterapeutycznych przy lekarzu rodzinnym,
 • domach pomocy społecznej
 • domach dziecka
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych stowarzyszeń i fundacji,
 • gabinetach prywatnych,
 • salonach SPA. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

 

Wszystkich naszych absolwentów, którzy chcą pracować w zawodzie fizjoterapeuty, informujemy o konieczności rejestracji i złożenia wniosku do Ministra Zdrowia o wydanie Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (https://kif.info.pl).

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje: Fizjoterapeuci mają obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2015.1994 ze zm.), nakłada na wszystkich fizjoterapeutów obowiązek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wyznaczony przez tę ustawę okres przejściowy, w którym fizjoterapeuci mogą pracować na dotychczasowych zasadach, upływa 31 maja 2018 r. Po tym dniu, osoby, które nie uzyskają prawa wykonywania zawodu nie będą mogły udzielać świadczeń w charakterze fizjoterapeuty.