POWRÓT

Maciej Gleń

Zaraz po studiach razem z narzeczoną wyjechaliśmy do Poznania, gdzie nadal mieszkamy. Po studiach w Jeleniej Górze podjąłem studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki. Są to studia magisterskie zaoczne. Od 3 lat pracuję w dziale IT firmy Pepco.

Studia dały mi dość dużo. Umiejętności zdobyte pozwoliły mi na łatwiejsze wejście w zawód i od razu mogłem wykorzystać je w pracy, co było lekką przewagą :) Od początku przydała mi się umiejętność obsługi baz danych MSSQL. Umiejętności zdobyte na uczelni pomogły mi również w kontynuacji studiów magisterskich.