POWRÓT

Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia - I stopień

 

 

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

 

 

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

  1. Student pobiera ze strony internetowej:
  • skierowanie x1
  • harmonogram x3
  1. Student składa do dziekanatu, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem praktyki, wypełnione i podpisane przez placówkę skierowanie i harmonogram
  2. Na podstawie tych dokumentów Student otrzymuje z dziekanatu dwie kopie porozumienia, które przekazuje do placówki do podpisu (tylko jeśli jest taka konieczność, tzn. gdy brak wcześniej zawartej z placówką umowy) oraz dziennik praktyki zawodowej, który jest wypełniane przez Praktykanta w czasie odbywania praktyki
  3. Student przynosi do dziekanatu podpisane przez placówkę porozumienie (jedna kopia zostaje w dziekanacie, natomiast druga zostaje w placówce)
  4. Po zdaniu powyższych dokumentów (skierowanie, harmonogram, porozumienie) student może rozpocząć praktykę zgodnie z przyjętym harmonogramem
  5. Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez Studenta w dziekanacie, w ciągu 7 dni od daty zakończenia praktyki, wypełnionego dziennika praktyki zawodowej oraz innej wymaganej dokumentacji
Wykaz placówek Wykaz placówek» [ 275.19 kB ]