POWRÓT

Specjalność – Trener personalny

Specjalność – Trener personalny

Kierunek Wychowanie Fizyczne:

 

 

SPECJALNOŚĆ

 TRENER PERSONALNY

 

 

Studia na specjalności Trener Personalny mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie kompetentnych i bogatych w wiedzę oraz umiejętności trenerów personalnych, którzy podejmą pracę z indywidualnym klientem, z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Trener personalny jest osobą kompleksowo przygotowaną do prowadzenia indywidualnych treningów z klientem. W trakcie studiów student nabywa praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem wywiadu z klientem, układania planów treningowych dostosowanych do poziomu wydolności klienta, wieku, płci, przebytych chorób i urazów oraz celów treningowych. Wprowadza modyfikację stylu życia w zakresie odżywiania i dbałości o własne ciało. Szerzy ideę zdrowego trybu życia.

 

Absolwent studiów będzie również przygotowany do wspomagania procesu rekonwalescencji po kontuzjach i długich okresach bezruchu. Słuchacze nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu różnych form aktywności fizycznej, także nowatorskich i niekonwencjonalnych. Absolwent doskonale zna metodykę różnych form treningu, potrafi dokonać pokazu ćwiczenia, koryguje technikę ćwiczeń wykonywanych przez klienta. Absolwent potrafi opracować plan dietetyczny, jest autorytetem dla klienta z zakresu prowadzenia treningu zdrowotnego.


Perspektywy zawodowe:

  • nauczyciel wychowania fizycznego
  • instruktor w klubach sportowych,
  • praca w klubach fitness i odnowy biologicznej
  • własna działalność w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych

]Zawód trenera personalnego jest bardzo perspektywiczny, kluby fitness nieustannie poszukują nowych pracowników na to stanowisko, co bardzo mocno zwiększa szanse trenera personalnego na znalezienie miejsca pracy po zakończeniu edukacji.

 

REKRUTACJA NA KIERUNEK <<<