POWRÓT

Uchwały Rady WPT 2016

Uchwała nr 1/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>>

w sprawie: zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.

Uchwała nr 2/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>>

w sprawie: przyjęcia korekty programu nauczania na kierunku fizjoterapia, który obowiązuje studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015/2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2016 >>>

Uchwała nr 3/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia w okresie od 1 października 2015 r. do 22 lutego 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2016 >>>

Uchwała nr 4/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>>

w sprawie: powołania Zespołu Redakcyjnego

Uchwała nr 5/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zestawów pytań dyplomowych na kierunku edukacja techniczno – informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2016 >>>

Uchwała nr 6/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia nowych wzorów kwestionariuszy do badań ankietowych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych Wydziału Przyrodniczo-Technicznego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2016 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6/2016 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 6/2016 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 6/2016 >>>

Uchwała nr 7/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia obszarów tematycznych prac dyplomowych dla studentów II roku kierunku dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2016 >>>

Uchwała nr 8/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zagadnień dyplomowych na kierunku fizjoterapia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 >>>

Uchwała nr 9/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zagadnień dyplomowych na kierunku pielęgniarstwo.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2016 >>>

Uchwała nr 10/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zagadnień dyplomowych na kierunku wychowanie fizyczne.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2016 >>>

Uchwała nr 11/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia z wyników walidacji efektów kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2016 >>>

Uchwała nr 12/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: przyjęcia wniosków Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia kierowanych do innych komisji, organów lub pracowników Uczelni

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2016 >>>

Uchwała nr 13/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia dokumentacji kursu specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych Ordynowanie leków i wypisywanie recept.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2016 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 13/2016 >>>

Uchwała nr 14/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów kształcenia specjalności na kierunku wychowanie fizyczne Trener personalny.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2016 >>>

Uchwała nr 15/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów kształcenia specjalności na kierunku wychowanie fizyczne Animator czasu wolnego.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2016 >>>

Uchwała nr 16/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku fizjoterapia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2016 >>>

Uchwała nr 17/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania profilu studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia.

Uchwała nr 18/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Studenckiego Koła Naukowego na kierunku dietetyka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2016 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2016 >>>

Uchwała nr 19/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 11 kwietnia 2016 roku >>>

w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji dla kierunku studiów Kosmetologia z odnową biologiczną.

Uchwała nr 20/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 maja 2016 roku >>>

w sprawie: przyjęcia programu nauczania na kierunku wychowanie fizyczne zespecjalnościąAnimator czasu wolnego, który obowiązywać będzie studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/2016 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20/2016 >>>

Uchwała nr 21/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 maja 2016 roku >>>

w sprawie: przyjęcia programu nauczania na kierunku wychowanie fizyczne zespecjalnościąTrener personalny, który obowiązywać będzie studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2016 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2016 >>>

Uchwała nr 22/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 maja 2016 roku >>>

w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji dla studiów drugiego stopnia/jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia.

Uchwała nr 23/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 23 maja 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania planu nauczania dla studiów drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2016 >>>

Uchwała nr 24/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: przyjęcia ramowego planu studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, który będzie obowiązywał studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2016 >>>

Uchwała nr 25/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia katalogu kierunkowych przedmiotów wybieralnych na studiach stacjonarnych na kierunku edukacja techniczno-informatyczna dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2016 >>>

Uchwała nr 26/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia katalogu kierunkowych przedmiotów wybieralnych na studiach stacjonarnych na kierunku fizjoterapia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2016 >>>

Uchwała nr 27/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia katalogu kierunkowych przedmiotów wybieralnych na studiach stacjonarnych na kierunku dietetyka dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2016 >>>

Uchwała nr 28/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia katalogu kierunkowych przedmiotów wybieralnych na studiach niestacjonarnych na kierunku dietetyka dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2016 >>>

Uchwała nr 29/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim na kierunku dietetyka dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/2016 >>>

Uchwała nr 30/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku dietetyka dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2016 >>>

Uchwała nr 31/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku dietetyka dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/2016 >>>

Uchwała nr 32/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowanie ramowego planu studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku dietetyka dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/2016 >>>

Uchwała nr 33/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia wzoru kwestionariusza do badań ankietowych interesariuszy zewnętrznych kierunku dietetyka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2016 >>>

Uchwała nr 34/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/2016 >>>

Uchwała nr 35/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 20 czerwca 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku wychowanie fizyczne dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 35/2016 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 35/2016 >>>

Uchwała nr 36/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznegoz dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty ramowego planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na  kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 >>>

Uchwała nr 37/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty programu nauczania studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na  kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Uchwała nr 38/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na  kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2016 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2016 >>>

Uchwała nr 40/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: powołania Kierunkowej Komisji Dydaktyki dla kierunku pielęgniarstwo

Uchwała nr 41/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: powołania Zespołu ds. ewaluacji prac dyplomowych na kierunku pielęgniarstwo

Uchwała nr 42/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: powołania członka Rady Bibliotecznej

Uchwała nr 43/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania opiekunów praktyk studenckich Wydziału Przyrodniczo - Technicznego w roku akademickim 2016/2017

Uchwała nr 44/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia wzoru kwestionariusza do badań ankietowych interesariuszy zewnętrznych kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 44/2016 >>>

Uchwała nr 45/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty matrycy kierunkowych efektów kształcenia  na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 45/2016 >>>

Uchwała nr 46/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty ramowego planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
na  kierunku fizjoterapia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 oraz 2014/2015

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 46/2016 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/2016 >>>

Uchwała nr 47/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
na  kierunku fizjoterapia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 47/2016 >>>

Uchwała nr 48/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia wzoru kwestionariusza do badań ankietowych interesariuszy zewnętrznych kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 48/2016 >>>

Uchwała nr 49/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 10 października 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zmian w ramowym planie studiów stacjonarnych o profilu praktycznym na kierunku dietetyka dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2016 >>>

Uchwała nr 50/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z odbytych praktyk zawodowych w roku akademickiego 2015/2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 50/2016 >>>

Uchwała nr 51/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania tworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia.

Uchwała nr 52/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie:  zaopiniowania profilu jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Uchwała nr 53/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu studiów jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53/2016 >>>

Uchwała nr 54/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 54/2016 >>>

Uchwała nr 55/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania tworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Uchwała nr 56/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie:  zaopiniowania profilu studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Uchwała nr 57/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie:zatwierdzenia planu i programu studiów dla studiów drugiego stopnia kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/2016 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 57/2016 >>>

Uchwała nr 58/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 58/2016 >>>

Uchwała nr 59/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania tworzenia na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym kierunku studiów „Inżynieria logistyki”

Uchwała nr 60/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji dla kierunku studiów Inżynieria logistyka.

Uchwała nr 61/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji dla studiów podyplomowych Nauczanie informatyki

Uchwała nr 62/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji dla studiów podyplomowych Inżynieria bezpieczeństwa ogólnego i BHP

Uchwała nr 63/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji dla specjalności Inżynieria oprogramowania na kierunku studiów Edukacja techniczno-informatyczna

Uchwała nr 64/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji dla specjalności Hybrydowe systemy zasilania na kierunku studiów Edukacja techniczno-informatyczna

Uchwała nr 65/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: powołania zespołu odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji dla specjalności Systemy informatyczne w medycynie na kierunku studiów Edukacja techniczno-informatyczna

Uchwała nr 66/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku pielęgniarstwo, dietetyka, wychowanie fizyczne oraz edukacja techniczno-informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 66/2016 >>>

Uchwała nr 67/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 14 listopada 2016 roku >>>

w sprawie:  przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia
z wyników walidacji efektów kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 67/2016 >>>

Uchwała nr 68/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: powołania nowych członków Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała nr 69/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku dietetyka, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015-2016 i 2016-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/2016 >>>

Uchwała nr 70/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 70/2016 >>>

Uchwała nr 71/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty tematów prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 71/2016 >>>

Uchwała nr 72/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej studenta IV roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Uchwała nr 73/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia pytań na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2016-2017 na  kierunku dietetyka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 73/2016 >>>

Uchwała nr 74/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia pytań na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2016-2017 na  kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74/2016 >>>

Uchwała nr 75/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia pytań na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2016-2017 na  kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 75/2016 >>>

Uchwała nr 76/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia pytań na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2016-2017 na  kierunku wychowanie fizyczne

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2016 >>>

Uchwała nr 77/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: uruchomienia pierwszej edycji kursu Trener personalny

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 77/2016 >>>

Uchwała nr 78/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania zasad rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/2016 >>>

Uchwała nr 79/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania wymagań wstępnych i zasad rekrutacji na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 79/2016 >>>