POWRÓT

Uchwały Rady WPT 2017

Uchwała nr 1/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 30 stycznia 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia pytań na egzamin dyplomowy w roku akademickim 2016-2017 i 2017-2018 na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2017 >>>

Uchwała nr 2/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 30 stycznia 2017 roku >>>

w sprawie: dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku fizjoterapia i edukacja techniczno-informatyczna, rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2017 >>>

Uchwała nr 3/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 30 stycznia 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/2017 >>>

Uchwała nr 4/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 30 stycznia 2017 roku >>>

w sprawie: wyrażenia opinii o utworzeniu Studenckiego Koła Zainteresowań „Koło miłośników łakoci”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2017 >>>

Uchwała nr 5/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia w okresie od 01.10.2016 do 27.03.2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2017 >>>

Uchwała nr 6/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla specjalności hybrydowe systemy zasilania na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2017 >>>

Uchwała nr 7/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla specjalności inżynieria oprogramowania na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2017 >>>

Uchwała nr 8/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla specjalności systemy informatyczne w medycynie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2017 >>>

Uchwała nr 9/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia planu nauczania dla specjalności hybrydowe systemy zasilania na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2017 >>>

Uchwała nr 10/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia planu nauczania dla specjalności inżynieria oprogramowania na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2017 >>>

Uchwała nr 11/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia planu nauczania dla specjalności systemy informatyczne w medycynie na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2017 >>>

Uchwała nr 12/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla specjalności dietoterapia i dietoprofilaktyka na kierunku dietetyka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2017 >>>

Uchwała nr 13/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla specjalności dietetyka w rekreacji na kierunku dietetyka

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 >>>

Uchwała nr 14/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia planu nauczania dla specjalności dietoterapia i dietoprofilaktyka na kierunku dietetyka, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2017 >>>

Uchwała nr 15/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia planu nauczania dla specjalności dietetyka w rekreacji na kierunku dietetyka, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/2017 >>>

Uchwała nr 16/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia obszarów tematycznych prac dyplomowych dla studentów II roku kierunku dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 16/2017 >>>

Uchwała nr 17/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej studenta III roku kierunku edukacja techniczno-informatyczna

Uchwała nr 18/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia wzoru kwestionariuszy z kryteriami wyboru placówki na praktyki zawodowe na kierunku fizjoterapia, pielęgniarstwo, dietetyka, wychowanie fizyczne i edukacja techniczno-informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 18/2017 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 18/2017 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 18/2017 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 18/2017 >>>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 18/2017 >>>

Uchwała nr 19/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia z wyników walidacji efektów kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2016-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19/2017 >>>

Uchwała nr 20/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: przyjęcia wniosków Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia kierowanych do Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała nr 21/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 marca 2017 roku >>>

w sprawie: powołania na kierunku dietetyka dodatkowego opiekuna praktyk zawodowych

Uchwała nr 22/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 24 maja 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania zasad i trybu przyjmowania na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019

Uchwała nr 23/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 24 maja 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu studiów jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 23/2017 >>>

Uchwała nr 24/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 24 maja 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia matrycy kierunkowych efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/2017 >>>

Uchwała nr 25/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: korekty wplanach studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 25/2017 >>>

Uchwała nr 26/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu nauczania dla specjalności trener personalny na kierunku wychowanie fizyczne dla studentów,  którzy rozpoczną studia stacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26/2017 >>>

Uchwała nr 27/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu nauczania na kierunku pielęgniarstwo dla studentów,  którzy rozpoczną studia stacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickim 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 27/2017 >>>

Uchwała nr 28/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu nauczania dla specjalności dietetyka w rekreacji na kierunku dietetyka dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, który obowiązywać będzie od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 28/2017 >>>

Uchwała nr 29/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu nauczania dla specjalności dietoterapia i dietoprofilaktyka  na kierunku dietetyka dla studentów, którzy rozpoczną studia niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 29/2017 >>>

Uchwała nr 30/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu nauczania dla specjalności trener personalny na kierunku wychowanie fizyczne dla studentów, którzy rozpoczną studia niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/2017 >>>

Uchwała nr 31/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu nauczania dla specjalności inżynieria oprogramowania na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, który obowiązywać będzie studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 31/2017 >>>

Uchwała nr 32/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku wychowanie fizyczne rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015-2016, 2017-2018 (studia stacjonarne) oraz 2017-2018 (studia niestacjonarne)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 32/2017 >>>

Uchwała nr 33/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu nauczania dla specjalności animator czasu wolnego na kierunku wychowanie fizyczne dla studentów,  którzy rozpoczną studia stacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2017 >>>

Uchwała nr 34/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 19 czerwca 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu nauczania dla specjalności animator czasu wolnego na kierunku wychowanie fizyczne dla studentów, którzy rozpoczną studia niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/2017 >>>

Uchwała nr 35/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia programu nauczania dla specjalności inżynieria oprogramowania na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, studia stacjonarne, który obowiązywać będzie studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 35/2017 >>>

Uchwała nr 36/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania na kierunku edukacja techniczno-informatyczna, studia stacjonarne, który obowiązywać będzie studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015-2016

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2017 >>>

Uchwała nr 37/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia zmiany nazwy specjalności z: dietoterapia i dietoprofilaktyka na: dietoprofilaktyka i dietoterapia na kierunku dietetyka, która będzie obowiązywać studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 37/2017 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 37/2017 >>>

Uchwała nr 38/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania dla specjalności trener personalny na kierunku wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych, który obowiązywać będzie studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2017 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2017 >>>

Uchwała nr 39/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania dla specjalności trener personalny na kierunku wychowanie fizyczne, studia stacjonarne, który obowiązywać będzie studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2017 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2017 >>>

Uchwała nr 40/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania na jednolitych studiach magisterskich na kierunku fizjoterapia, studia stacjonarne, który obowiązywać będzie studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40/2017 >>>

Uchwała nr 41/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 26 września 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania dla specjalności animator czasu wolnego na kierunku wychowanie fizyczne na studiach stacjonarnych, który obowiązywać będzie studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2017 >>>

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2017 >>>

Uchwała nr 42/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z odbytych przez studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego praktyk zawodowych w roku akademickim 2016-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2017 >>>

Uchwała nr 43/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia z wyników walidacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2016-2017

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 43/2017 >>>

Uchwała nr 44/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: powołania nowych członków Wydziałowej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała nr 45/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: powołania nowych członków Kierunkowych Zespołów Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała nr 46/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: powołania nowych członków Wydziałowej Komisji Oceny Nauczyciela

Uchwała nr 47/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: powołania nowych członków Wydziałowej Komisji ds. budżetowych

Uchwała nr 48/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania powołania nowych członków Uczelnianej Komisji Zapewniania Jakości Kształcenia

Uchwała nr 49/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania powołania nowych członków Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla Studentów

Uchwała nr 50/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania powołania nowych członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do Spraw Nauczycieli Akademickich

Uchwała nr 51/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania powołania nowych członków Rady Bibliotecznej i Rady Wydawniczej

Uchwała nr 52/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania powołania opiekunów praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach studiów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego w roku akademickim 2017-2018

Uchwała nr 53/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia dopuszczalnego  deficytu  punktów  ECTS  dla  studentów kierunku fizjoterapia, dietetyka, pielęgniarstwo, edukacja techniczno-informatyczna i wychowanie fizyczne rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017-2018

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53/2017 >>>

Uchwała nr 54/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty w programie nauczania na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunku pielęgniarstwo, dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2017-2018

Uchwała nr 55/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych dla kierunku fizjoterapia, dietetyka, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz edukacja techniczno-informatyczna

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/2017 >>>

Uchwała nr 56/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zaopiniowania programu kursu „Podstawy dietoterapii w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego”

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/2017 >>>

Uchwała nr 57/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia korekty Strategii Rozwoju Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na lata 2012-2020 Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 57/2017 >>>

Uchwała nr 58/2017 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 27 listopada 2017 roku >>>

w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Przyrodniczo-Technicznego na rok 2017

Załącznik do Uchwały nr 58/2017 >>>