Praktyki i obozy

Praktyki i obozy

PRAKTYKI

Bogata oferta zajęć dydaktycznych, wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych pozwala studentom solidnie przygotować się do pracy w charakterze nauczycieli, a także instruktorów wychowania fizycznego. Doskonałą możliwością weryfikacji wiedzy oraz zdobycia dodatkowych umiejętności są praktyki .

Studenci kierunku wychowanie fizyczne odbywają cykl praktyk w przedszkolu i szkole podstawowej realizowanych  zgodnie z podstawą programową i obejmujących  praktykę asystencką oraz pedagogiczną.
W trakcie trwania praktyki studenci :
-  zapoznają się ze strukturą organizacyjną i warunkami pracy przedszkola i szkoły jako instytucji oświatowo – wychowawczych;
- uczestniczą w realizacji procesu nauczania wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole podstawowej;
- opanowują podstawowe umiejętności w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego.

 

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji Praktyk Zawodowych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.

 

 

OBOZY

W ramach kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne studenci uczestniczą w trzech obozach szkoleniowych:

obozie letnim z zakresu sportów wodnych  realizowanym w Olejnicy w ramach II semestru studiów,

obozie zimowym  z zakresu narciarstwa zjazdowego w ramach III semestru oraz

szkoleniu z zakresu narciarstwa biegowego na Polanie Jakuszyckiej w ramach V semestru studiów.