Praktyki zawodowe WPT

 

Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych

 

PODSTAWA PRAWNA

UCHWAŁA NR 27/2015 SENATU KARKONOSKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W JELENIEJ GÓRZE z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: warunków zwalniania studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z obowiązku odbycia praktyki zawodowej dla kierunków studiów prowadzonych przez wydziały Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej

 

DIETETYKA <<<

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ <<<
Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA <<<

Programy praktyk <<<
Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<
Druki harmonogramu i zaświadczeń <<<

FIZJOTERAPIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE <<<

PROCEDURA REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ <<<

Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<
Druki harmonogramu <<<

Skierowanie na praktykę zawodową na semestr 2, 4, 6, 8, 9 - dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017-2018 oraz 2018-2019 <<<

PIELĘGNIARSTWO I STOPIEŃ <<<

Programy praktyk <<<

Wykaz proponowanych placówek z bazy <<<

Termin realizacji praktyki zawodowej w roku akademickim 2019/2020 <<<
Druk harmonogramu dla studentów I i II roku <<<
Druk harmonogramu dla studentów III roku - PROJEKT <<<
Druk skierowania dla studentów I i II roku <<<

Druk skierowania dla studentów III roku - PROJEKT <<<

Karta pracy praktykanta na praktyce zawodowej dla studentów III roku - PROJEKT <<<

PIELĘGNIARSTWO II STOPIEŃ <<<

WYCHOWANIE FIZYCZNE <<<