PRZEDSTAWICIELE WYDZIAŁU W KOMISJACH

 

UCZELNIANA KOMISJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

dr Jacek Falkenberg

dr inż. Jerzy Januszewicz

dr Monika Sobolak

 

 

 

UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

prof. dr hab. Bogdan Miedziński

 mgr Renata Wysocka

 

 

UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

dr Tomasz Ignasiak

Zbigniew Rzeczkowski – student

 

 

ODWOŁAWCZA UCZELNIANA KOMISJA DYSCYPLINARNA DS. STUDENTÓW

dr Jacek Falkenberg

 

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY DS. STUDENTÓW

dr Wiktor Dżygóra

 

RADA WYDAWNICZA

dr Irena Bartusiak

 

RADA BIBLIOTECZNA

mgr Maria Bąk