Punkty ECTS - pielęgniarstwo - studia licencjackie

 

DOPUSZCZALNY DEFICYT PUNKTÓW PO KAŻDYM SEMESTRZE STUDIÓW,

WARUNKUJĄCY UZYSKANIE PRAWA DO WPISU NA KOLEJNY SEMESTR

 

 
Dopuszczalny deficyt punktów ECTS dla studentów kierunku pielęgniarstwo
 
Początek kształcenia w roku akademickim
2016/2017
2017/2018
2018/2019
Semestr
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Całkowita liczba punktów po semestrze
30
30
30
34
30
30
30
60
90
125
156
187
30
60
90
125
156
187
Deficyt całkowity
10
13
13
13
13
0
10
13
13
13
13
0
10
13
13
13
13
0
Minimalna liczba punktów ECTS po semestrze
20
47
77
111
142
184
20
47
77
112
143
187
20
47
77
112
143
187

Uchwała nr 69/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie: dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku dietetyka, pielęgniarstwo i wychowanie fizyczne rozpoczynających studia od roku akademickiego 2015-2016 i 2016-2017

Uchwała nr 4/2019 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie: przyjęcia modyfikacji planu nauczania, zatwierdzenia korekty dopuszczalnego deficytu punktów ECTS oraz zaopiniowania dodatkowych efektów kształcenia/uczenia się na kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczęli studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2017-2018 i 2018-2019

Załącznik do Uchwały nr 4/2019