SKŁAD RADY WYDZIAŁU W LATACH 2015-2019

PRZEWODNICZĄCY: dr n. med. Wioletta Palczewska – Dziekan

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: dr Monika Sobolak – Prodziekan

 

Kierownicy Zakładów:

 1. dr Dorota Cichoń – Kierownik Zakładu Fizjoterapii

2. dr Jacek Falkenberg – Kierownik Zakładu Wychowania fizycznego
 
3. mgr Eugeniusz Gronostaj – Kierownik Zakładu Edukacji Techniczno-Informatyczna
 
4. mgr Joanna Dudek – Kierownik Zakładu Dietetyki
 
5. mgr Teresa Gola – Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa 

 

W wyniku wyborów członkami Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jelenie Górze zostali:

1. dr Irena Bartusiak

2. dr inż. Zbigniew Fjałkowski

3. dr Małgorzata Milko

4. mgr Bogumiła Pieczychlebek

5. Aurelia Sojka - studentka

6. Olga Kowalczuk - studentka

7. Patryk Prokopiuk - student

 

 

Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP

1. inż. Iwona Czerny