POWRÓT

Wyniku wyszukiwaniaWręczenie certyfikatów wolontariuszom 42 Biegu Piastów »     UWAGA!!!!     19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w bibliotece KPSW (sala 202/203) odbędzie się spotkanie z Panem Maciejem Pawłowskim - prezesem Stowarzyszenia Biegu...


Korzystne studiowanie PIELĘGNIARSTWA! » Studiuj Pielęgniarstwo - to się opłaca! Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze bezustannie rozwija swoją ofertę studiów, co czyni ją nowoczesną Uczelnią, wdrażającą wiele innowacyjnych...


Ankietyzacja dla wychowanie fizycznego » Ankietyzacja za semestr zimowy 2018/2019 Kierunek Wychowanie Fizyczne I rok 18.03.2019 (poniedziałek)  godz.  12.30 - 13.00 Biblioteka mgr Wojciech Lara II rok  18.03.2019 (poniedziałek) godz. 13:15 -13:45 sala...


Harmonogram egzaminu dyplomowego dla studentów dietetyki - 08.07.2020 » Harmonogram egzaminu dyplomowego <<< Szanowni Studenci, uprzejmie przypominamy, iż:   1. W dniu egzaminu dyplomowego należy dostarczyć do komisji egzaminacyjnej pracę dyplomową: ** 1 egz. pracy dyplomowej...


Harmonogram egzaminu dyplomowego dla studentów Wychowania Fizycznego - 15.07.2020 »   Harmonogram egzaminu dyplomowego <<<     Szanowni Studenci, Uprzejmie przypominamy, iż: 1. W dniu egzaminu dyplomowego należy dostarczyć do komisji egzaminacyjnej pracę...


OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW »   OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW w roku akademickim 2019/2020 Kierunek Rok studiów Opiekun e-mail Dietetyka I rok...


Kierunek: FIZJOTERAPIA - I stopień »     <<<   REKRUTACJA <<<<<     Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały z dnia 15 września 2016 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie oceny...


Kierunek: PIELĘGNIARSTWO - I stopień »     Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów) Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:...


Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE »   W zakresie:: ANIMATOR CZASU WOLNEGO  <<< W zakresie:: TRENER PERSONALNY <<< Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma...


Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA »       Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Studia trwają: 3,5 roku (siedem semestrów) Tytuł zawodowy nadawany...


Wymagane dokumenty » Proces rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze przebiega w formie elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat według następującej procedury: 1....


Kryteria przyjęć » SPIS TREŚCI Kryteria przyjęć na studia I stopnia (kerunki: dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne) Kryteria przyjęć na studia jednolite magisterskie (kierunek fizjoterapia) Kryteria...


SYSTEM ECTS » Na podstawie Art.165 ust.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Kolegium Karkonoskie przystąpiło do przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji...


DYPLOM » ZAGADNIENIA DYPLOMOWE: 1. Zagadnienia i pytania dyplomowe dla studentów Fizjoterapii <<< 2. Zagadnienia dyplomowe dla studentów Pielęgniarstwa I stopień <<< 3. Zagadnienia dyplomowe dla...


Strategia rozwoju WPT »   Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze   Prezentacja Wydziału   Wydział Przyrodniczo-Techniczny...


Kierunek: DIETETYKA » W zakresie: dietoprofilaktyka i dietoterapia <<< W zakresie: dietetyka w rekreacji <<< Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów:...


Uchwały Rady WPT 2016 » Uchwała nr 1/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>> w sprawie: zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna....


Zakład Edukacji Techniczno-Informatycznej na Jeleniogórskim Święcie Edukacji (14.05.2016) » W dniu 14.05.2016 r. w jeleniogórskim Ratuszu odbył się wykład mgr inż. Eugeniusza Gronostaja i studenta Łukasza Rdzanka pt.: "Cyfrowe metody badania historii Jeleniej Góry na przykładzie Kościoła Łaski,...


Specjalność – Trener personalny » Kierunek Wychowanie Fizyczne:     SPECJALNOŚĆ  TRENER PERSONALNY     Studia na specjalności Trener Personalny mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie kompetentnych i...


Specjalność – Animator czasu wolnego » Kierunek Wychowanie Fizyczne:     SPECJALNOŚĆ ANIMATOR CZASU WOLNEGO   Studia na specjalności Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób starszych mają charakter praktyczny. Ich celem...


Andrzej Proniewicz » Pod koniec studiów dorabiałem sobie pracując w serwisie, gdzie wcześniej miałem możliwość odbywania praktyki zawodowej.  Musiałem jednak zrezygnować z powodu pracy dyplomowej, która zabierała mi sporo czasu. Jeszcze...


Miłosz Pawlik » Jeżeli chodzi o karierę zawodową to ostatecznie kilka miesięcy po studiach wystartowałem z własną firmą, uprzednio zahaczając o urząd pracy po dotację. Na początku oferowałem jedynie strony internetowe (projektowanie i...


Maciej Fraj » Całkiem nieźle mi się układa i nie mogę narzekać. Po skończeniu studiów moją pierwszą pracą było zlecenie dla jednej z jeleniogórskich firm – nic nadzwyczajnego – była to praca jako web developer....


Obóz zimowy 2016/2017 » Weekend na biegówkach: 14-15.01.2017 Kierunek: wychowanie fizyczne


Kierunek: FIZJOTERAPIA - jednolite magisterskie » Poziom kształcenia: jednolite magisterskie* Poziom kwalifikacji: poziom 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Studia trwają: 5 lat (dziesięć...


Kierunek: PIELĘGNIARSTWO - II stopień »     Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne Studia trwają: 2 lata (cztrery semestry) Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:...


Rok akademicki 2017/2018 » ROK AKADEMICKI 2017/2018 Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć więcej. Umowa z Uzdrowiskiem Jańskie Łaźnie /11 września 2017/...


W zakresie – Dietoprofilaktyka i dietoterapia » Kierunek Dietetyka:     W ZAKRESIE DIETOPROFILAKTYKA I DIETOTERAPIA         Sylwetka absolwenta:     Absolwent studiów licencjackich na kierunku...


W zakresie– Dietetyka w rekreacji » Kierunek Dietetyka:     W ZAKRESIE DIETETYKA W REKREACJI   Sylwetka absolwenta:     Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie nauk o żywieniu człowieka, technologii...


Specjalność – Hybrydowe systemy zasilania » Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna:     SPECJALNOŚĆ HYBRYDOWE SYSTEMY ZASILANIA                 Sylwetka absolwenta:  ...


Specjalność – Inżynieria oprogramowania » Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna:     SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA           Inżynieria oprogramowania to dziedzina inżynierii, zajmująca...


Specjalność – Systemy informatyczne w medycynie » Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna:     SPECJALNOŚĆ SYSTEMY INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE                ...


Kierunkowe efekty kształcenia - pielęgniarstwo II stopień »     WYKAZ EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PO UKOŃCZENIU STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO     Symbol Kierunkowe efekty kształcenia...


Rok akademicki 2017/2018 - kopia » ROK AKADEMICKI 2017/2018 Kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć więcej. Umowa z Uzdrowiskiem Jańskie Łaźnie /11 września 2017/...


Praktyki zawodowe Pielęgnirastwo II stopień » Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo- studia II stopnia ( studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyka z zakresu przedmiotu : zarządzanie w pielęgniarstwie trwa 20 godzin czyli 2,5 dnia po 8 godz.dziennie ( godz. dydaktyczna =...


Opis kierunku - Edukacja techniczno-informatyczna » Celem kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest dostarczenie wiedzy z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, rozwijanie kompetencji społecznych oraz umiejętności umożliwiających podjęcie pracy zawodowej, jako...


Specjalność – Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych » Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna:     SPECJALNOŚĆ PLANOWANY TERMIN WDROŻENIA OFERTY: OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Projektowanie i eksploatacja systemów informatyczno-technicznych  ...


Specjalność – Systemy i metody wizualizacji informacji » Kierunek Edukacja Techniczno-Informatyczna:     SPECJALNOŚĆ PLANOWANY TERMIN WDROŻENIA OFERTY: OD ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019 Systemy i metody wizualizacji informacji    ...


Efekty uczenia się »    Opracowane efekty uczenia się są spójne i innowacyjne oraz uwzględniają potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Powstały one w wyniku konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi, którymi w większości byli...


Pracownie »    Kierunek Edukacja techniczno-informatyczna dysponuje niezbędną ilością laboratoriów, pracowni oraz sal wykładowych, które w pełni zabezpieczają potrzeby wynikające z programu studiów dla kierunku...