POWRÓT

Wyniku wyszukiwaniaWykładowcy kierunku Fizjoterapia »   WYKŁADOWCY ZAKŁADU FIZJOTERAPII (I STOPIEŃ oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)   prof. dr hab. Kozieł Sławomir Antropometria w...


Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia - I stopień »     Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu...


Kierunek: PIELĘGNIARSTWO - I stopień »     Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów) Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:...


Plan zajęć dla kierunku Pielęgniarstwo - I stopień » Uwaga! Zamieszczony plan może ulec zmianie. Każda wersja planu będzie oznaczona aktualną datą publikacji.   I ROK Plan zajęć >>> Plan zajęć od  9.06.2020>>> Grafik zajęć...


Konsultacje na kierunku Pielęgniarstwo »   Konsultacje nauczycieli akademickich znajdują sie pod niżej podanym linkiem:   https://wd.kpswjg.pl/Plany/ZnajdzProwadzacego/   Po kliknięciu w link należy wpisać nazwisko prowadzącego


Praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo » Praktyka z zakresu przedmiotu: Opieka paliatywna trwa 40 godzin. Realizowana jest w formie ciągłej. Praktyka powinna być realizowana w wymiarze 8 godzin dziennie (godzina dydaktyczna = 45 min.). Praktyka powinna być realizowana w...


Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE »   W zakresie:: ANIMATOR CZASU WOLNEGO  <<< W zakresie:: TRENER PERSONALNY <<< Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma...


Wykładowcy kierunku Wychowanie fizyczne »   WYKŁADOWCY ZAKŁADU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO prof. dr hab. Zofia Ignasiak Anatomia dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof Biofizyka....


Sylwetka zawodowa absolwenta kierunku Wychowanie fizyczne » Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł licencjata. Powinien dysponować niezbędną wiedzą biologiczną, społeczną oraz umiejętnościami umożliwiającymi kompetentne oddziaływanie środkami...


Konsultacje na kierunku Wychowanie fizyczne »   Konsultacje nauczycieli akademickich znajdują sie pod niżej podanym linkiem:   https://wd.kpswjg.pl/Plany/ZnajdzProwadzacego/   Po kliknięciu w link należy wpisać nazwisko prowadzącego


Praktyki i obozy » PRAKTYKI Bogata oferta zajęć dydaktycznych, wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych pozwala studentom solidnie przygotować się do pracy w charakterze nauczycieli, a także instruktorów wychowania fizycznego....


Wymagane dokumenty » Proces rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze przebiega w formie elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat według następującej procedury: 1....


Kryteria przyjęć » SPIS TREŚCI Kryteria przyjęć na studia I stopnia (kerunki: dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne) Kryteria przyjęć na studia jednolite magisterskie (kierunek fizjoterapia) Kryteria...


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE "PARAMEDYK" » Studenckie Koło Naukowe „Paramedyk” funkcjonuje przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym  KPSW w Jeleniej Górze. Jego założycielami w 2004 roku byli ówcześni studenci Ratownictwa Medycznego....


STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE FIZYKOTERAPEUTYCZNE "PHYSIS" » Studenckie Koło Naukowe Fizykoterapeutyczne „PHYSIS” zrzesza studentów z kierunku fizjoterapii, którzy zainteresowani są poszerzeniem wiedzy na tematy związane z  wykorzystaniem energii...


INFORMATYCZNE KOŁO NAUKOWE "INTELEKKT" »   Kim jesteśmy? Do Koła Naukowego "InteleKKt" należą studenci, którzy interesują się współczesną informatyką i chcą z  tego zakresu zdobywać ciekawą wiedzę oraz umiejętności...


KOŁO NAUKOWE "ELEKTRONIK" » Opiekun: dr inż. Marian Pierzchała Koło Naukowe Elektroników (KNE) zrzesza studentów, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu elektroniki. Koło zajmować się będzie szeroko pojętą...


KOŁO FOTOGRAFICZNE KONTRAST » Opiekun: mgr inż. Eugeniusz Gronostaj Strona Koła Fotograficznego Kontrast Statut Koła Fotograficznego Kontrast Decyzja Rektora Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze w sprawie rejestracji organizacji...


BEZPŁATNA SIEĆ BEZPRZEWODOWA » Sieć WiFi jest dostępna dla studentów i pracowników KPSW. Aby móc skorzystać z bezprzewodowego dostępu do internetu należy zapoznać się i zaakceptować Regulamin Korzystania z Sieci...


SYSTEM ECTS » Na podstawie Art.165 ust.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Kolegium Karkonoskie przystąpiło do przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji...


KURS EKG » zobacz więcej kursów Wydzału Przyrodniczego >


Obóz letni » wróć do strony praktyki i obozy Obóz letni w roku akademickim 2016/2017 >>>>> GALERIA


Obóz zimowy » wróć do strony praktyki i obozy


Wykładowcy kierunku Edukacja techniczno-informatyczna »     prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński, prof. zw.       dr inż. Zbigniew Fjałkowski...


Plan studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa » SEMESTR I   Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS nazwa opis w c...


Plan zajęć dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna » Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna są realizowane zgodnie z ramowym planem studiów oraz tabelami modułów, w których rozliczono ilości godzin i punkty ECTS przypadające na moduł. Zgodnie z opracowanym...


Wykładowcy kierunku Inżynieria bezpieczeństwa » prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński, prof. zw. dr Danuta Fjałkowska, docent dr inż. Zbigniew Fjałkowski, docent dr inż. Tadeusz...


Plan studiów dla kierunku Elektronika i telekomunikacja » SEMESTR I   Lp. Sym. Przedmiot Liczba godzin w semestrze Egz. ECTS nazwa opis w c...


Wykładowcy kierunku Elektronika i telekomunikacja » prof. dr hab. Stanisław Kuźmiński, prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Francik, prof. nzw. dr inż. Marian Pierzchała, docent  ...


Plan zajęć dla kierunku Fizjoterapia - I stopień »     III ROK Plan zajęć >>> Grafik - fizjoterapia kliniczna w różnych specjalnościach >>> Grafik zajęć projektowych >>> Daty tygodni dla zajęć na placówkach...


Na skróty » e-learning "Moodle"


System e-learning Moodle » System e-learning Moodle


STUDIA PODYPLOMOWE » Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych z Odnowy biologicznej lub Fizjoterapii i opieki w geriatrii w roku akademickim 2017/2018 prosimy o kontakt mailowy: dziekanatWNMiT@kpswjg.pl W treści wiadomości...


KURSY » Instruktor Rekreacji Ruchowej Kwalifikowana pierwsza pomoc Masaż kosmetyczny twarzy ANTI-AGING...


Konsultacje na kierunku ETI »   Konsultacje nauczycieli akademickich znajdują sie pod niżej podanym linkiem:   https://wd.kpswjg.pl/Plany/ZnajdzProwadzacego/   Po kliknięciu w link należy wpisać nazwisko prowadzącego


Konsultacje na kierunku Fizjoterapia - I stopień »   Konsultacje nauczycieli akademickich znajdują sie pod niżej podanym linkiem:   https://wd.kpswjg.pl/Plany/ZnajdzProwadzacego/   Po kliknięciu w link należy wpisać nazwisko prowadzącego


Konsultacje na kierunku EiT » Konsultacje w semestrze zimowym 2012/2013


Kierunkowe Efekty Kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna »     Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna dla studentów rozpoczynających studia w roku 2016 i później   Hybrydowe systemy zasilania Inżynieria...


KOŁO FIZJOLOGII WYSIŁKU FIZYCZNEGO » Koło Naukowe Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z Zakresu Fizjologii Wysiłku Fizycznego rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2009/2010. Ma swoją siedzibę w budynku nr 3 w sali 11 CEL DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO...


Studenckie Koło Naukowe "BOLUS" »             Członkowie Koła BOLUS są zaangażowani w projekty naukowe dotyczące prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowej oraz stopnia świadomości...


Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego KPSW w Jeleniej Górze »   Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego funkcjonuje przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym  KPSW w Jeleniej Górze. Zostało utworzone w 2014 roku przez grupę studentów II roku Wychowania...


Kierunek: DIETETYKA » W zakresie: dietoprofilaktyka i dietoterapia <<< W zakresie: dietetyka w rekreacji <<< Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów:...


Plan zajęć dla kierunku Dietetyka » Szanowni Studenci, prosimy o sprawdzanie na bieżąco planów zajęć, gdyż mogą ulec zmianie. I ROK Plan zajęć >>> Podział na grupy >>> Opiekun roku: mgr Beata Lewandowska    II...


Informacje ogólne Dietetyka » Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą zagadnienia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 6 semestrów. Program...


Kierunkowe efekty uczenia się Dietetyka » Kierunkowe efekty uczenia się na kierunku Dietetyka w zakresie Dietoprofilaktyka i dietoterapia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017-2018 oraz 2018-2019 <<<   Kierunkowe efekty uczenia...


Plan studiów Dietetyka » Plan studiów stacjonarnych na kierunku dietetyka dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019-2020 - w zakresie: dietetyka w rekreacji >>> Plan studiów niestacjonarnych na kierunku...


Wykładowcy Dietetyka »   WYKŁADOWCY ZAKŁADU DIETETYKI dr hab. inż. Barbara Żarowska, prof. Biochemia żywności. Chemia żywności. Mikrobiologia ogólna i żywności....


Praktyki zawodowe Dietetyka »   Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji...


Konsultacje na kierunku Dietetyka »   Konsultacje nauczycieli akademickich znajdują sie pod niżej podanym linkiem:   https://wd.kpswjg.pl/Plany/ZnajdzProwadzacego/   Po kliknięciu w link należy wpisać nazwisko prowadzącego


Zarządzenia Dziekana WPT 2015 » Zarządzenie Dziekana WPT nr 1/2015 z dnia 01.09.2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych dotyczących zatrudnienia nauczycieli akademickich na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym  >>> >>>  ...


Zarządzenia Dziekana WPT - wszystko » Zarządzenia Dziekana WPT 2015 >>> Zarządzenia Dziekana WPT 2016 >>> Zarządzenia Dziekana WPT 2017 >>> Zarządzenia Dziekana WPT 2018 >>> Zarządzenia Dziekana WPT 2019 >>>...


Uchwały Rady WPT 2016 » Uchwała nr 1/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>> w sprawie: zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna....


KOŁO NAUKOWE DIETETYKÓW "PROZDROWIE" » Studenckie Koło Naukowe Dietetyków „Prozdrowie” funkcjonuje przy Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze.   Nasze cele   – rozwijanie...


Wydawnictwa Wydziału » Informacje o zeszytach >>> Wskazówki dla autorów >>>


Informacje o zeszytach »   "ZESZYTY WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNICZNEGO"   Wydawca: WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze   ISSN 2299-1751  ...


Wskazówki dla autorów » Wytyczne dla autorów do rocznika „Zeszyty Wydziały Przyrodniczo-Technicznego”     Spis treści:   Informacje ogólne <<< Struktura artykułu <<<...


Studenci fizjoterapii na IV Międzyuczelnianej Konferencji Studenckich Kół Naukowych - 26.04.2016 r. »     http://www.wsm.opole.pl/pl/o-uczelni-wsm/aktualnosci-uczelni/635-program-konferencji-skn   Z przyjemnością informujemy, że student II-roku Fizjoterapii Pan Kamil Golian został doceniony za swój...


Studenci fizjoterapii na II Cieplickim Maratonie Ekologicznym "Wybieram Zdrowie" » 5 czerwca 2016 roku odbył się II Ciepliki Maraton Ekologiczny Wybieram Zdrowie, na którym   studenci II roku fizjoterapii Magdalena Konieczek, Katarzyna Kopaniecka, Sławomir Nicpoń, Kamil Golian   ...


Absolwenci kierunku ETI o studiach i nie tylko... » 2009 Martyna Stec   2010 Maciej Fraj   2011 Łukasz Boniarczyk Damian Miodek   2012 Maciej Gleń Katarzyna Męcina   2013 Sławomir Barczak Arkadiusz...


Specjalność – Trener personalny » Kierunek Wychowanie Fizyczne:     SPECJALNOŚĆ  TRENER PERSONALNY     Studia na specjalności Trener Personalny mają charakter praktyczny. Ich celem jest przygotowanie kompetentnych i...