POWRÓT

Wyniku wyszukiwaniaWizyta Pani dr Małgorzaty Fortuny na Uniwersytecie w Ołomuńcu »     Nasz wykładowca akademicki Pani doktor Małgorzata Fortuna reprezentowała naszą uczelnię na Międzynarodowym Tygodniu Nauczania (ITW) w Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu na Wydziale Wychowania Fizycznego. Od 09 do 13...


Korzystne studiowanie PIELĘGNIARSTWA! » Studiuj Pielęgniarstwo - to się opłaca! Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze bezustannie rozwija swoją ofertę studiów, co czyni ją nowoczesną Uczelnią, wdrażającą wiele innowacyjnych...


Studenci II roku pielęgniarstwa- studia licencjackie » Dnia  23.X.2018 o godz.12.00 (sala 205) przed wykładem z mikrobiologii odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczace udziału w projekcie unijnym. Obecność obowiązkowa !!!


Sprawozdanie Pani dr Małgorzaty Fortuny z wyjzadu w ramach programu Erasmus »             Nasz wykładowca akademicki Pani doktor Małgorzata Fortuna w dniach 22-26.10.2018 reprezentowała Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Instytucie Politechnicznym w...


II rok pielęgniarstwa - studia mgr gr.4 » Ćwiczenia kliniczne z przedmiotu opieka pielęgniarska nad chorym ze stwardnieniem rozsianym w dniach 10,17 i 24 stycznia 2019 będą odbywać się w godz. 12.00-15.45


I rok pielęgniarstwa- studia mgr » Dnia 21 lutego wykład z podstaw endokrynologii z Panem prof. Andrzejem Milewiczem rozpocznie się o godz.11.00


Ankietyzacja dla pielęgniarstwa » Przeprowadzanie ankiet oceniająch semestr zimowy 2018/2019 nastąpi w dniach: studia licencjackie: I rok:  25.03.2019 godz.13.00 sala 221  (dr Anna Staszewska) II rok: 22.03.2019 godz.13.15 sala 221 (dr Jolanta Pietras)...


Sprawozdanie Pani dr Małgorzaty Fortuny z wyjazdu do Almerii w ramach programu Erasmus »     W dniach 8 – 12 kwiecień 2019 nasz wykładowca dr Małgorzata Fortuna reprezentując KPSW w Jeleniej Górze spotkała się z władzami i nauczycielami Uniwersytetu w Almerii  (Universidad de Almeria) w...


Harmonogram egzaminu dyplomowego dla kierunku pielęgniarstwo » Zarządzenie Dziekana WPT nr 5/2019 z dnia 16.05.2019 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia terminarza Egzaminu Dyplomowego w roku akademickim 2018/2019 dla studentów III roku  (studia licencjackie) i...


WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI »     WYNIKI I ETAPU REKRUTACJI (03.06.2019 - 31.07.2019)     >>> DIETETYKA - studia stacjonarne >>> DIETETYKA - studia niestacjonarne >>> FIZJOTERAPIA - studia...


WYNIKI II ETAPU REKRUTACJI »     WYNIKI II ETAPU REKRUTACJI (01.08.2019 - 30.08.2019)     >>> DIETETYKA - studia stacjonarne >>> DIETETYKA - studia niestacjonarne >>>FIZJOTERAPIA - studia...


Egzamin dyplomowy- pielegniarstwo studia II stopnia » Obrona prac dyplomowych dla kierunku pielęgniarstwo- studia magisterskie odbędzie się 30 września 2019 (poniedziałek) o godz.12.00 sala nr 30


I rok pielęgniarstwa-studia I stopnia » Zajęcia z fizjologii z Panią dr Małgorzatą Fortuną zostają przesunięte z dnia 18.11.2019 na dzień 28.10.2019 na godz.16.30- 18.00


Studenci I roku pielęgniarstwa- studia magisterskie » Studenci, którzy nie podpisali jeszcze w szpitalu w Jeleniej Górze upoważnienia do przetwarzania danych osobowych proszeni są o zgłoszenie się do Pani Anny Czystołowskiej (pok.176)


Szczegółowe wytyczne realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku dietetyka » Zarządzenie nr 15/2020 Dziekana Wydziału Nauk Medycznych i Technicznychz 09 czerwca 2020 roku w sprawie: wprowadzenia szczegółowych wytycznych realizacji części praktycznej egzaminu dyplomowego dla kierunku dietetyka studia...


Studenci I roku pielęgniarstwa magisterskiego » Szanowni Studenci, informujemy, iż od dnia 12.10.2020 roku wszystkie formy zajęć będą prowadzone w formie zdalnej. Wszelkie sprawy związane ze studiowaniem należy załatwiać z dziekanatem wyłącznie telefonicznie lub drogą...


Aktywacja konta w serwisie Wirtualny Dziekanat » Podajemy instrukcję aktywowania konta w serwisie Wirtualny Dziekanat dla studentów  pierwszych roczników oraz pozostałych studentów, którzy nie korzystają z konta  na WD Aktywacja konta krok po...


Apel do studentów pielęgniarstwa magisterskiego i licencjackiego » Informujemy, że Dyrekcja Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej zwróciła się do Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej o wsparcie i pomoc w pracy personelu pielęgniarskiego. Prośbę kierujemy...


Uwaga studenci pielęgniarstwa - studia II stopnia » Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, iż zajęcia dydaktyczne dla studentów I i II roku studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo realizowane są zgodnie z obowiązującym planem zajęć. PLAN ZAJĘĆ...


Szkolenie "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii" dla dietetyki i pielęgniarstwa » Uwaga studenci pielęgniarstwa - studia I stopnia semestr 3 i 5 oraz dietetyki – studia I stopnia semestr 5 Szanowni studenci,  Szkolenie "Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii" Karkonoska Państwowa...


Szkolenie BHP dla studentów I roku » Informyjemy, że w miesiącu styczniu 2021 r. odbędzie się obowiązkowe szkolenie BHP dla wszystkich studentów I roku wg. poniższego harmonogramu: Pielęgniarstwo - studia I stopnia 08.01.2021 - grupa 3 i 4 - godz. 17.00, sala...


Szkolenie BHP - uwaga studenci I roku pielęgniarstwa, studia II stopnia » Szanowni Studenci, uprzejmie informujemy, iż szkolenie BHP dla studentów I roku pielęgniarstwa, studia II stopnia, odbędzie się dnia 14.01.2021 w godz. 08.00-09.00. Link do zajęć został przesłany do Państwa w wirtualnym...


Wydział Nauk Medycznych i Technicznych » Wydział Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze prowadzi studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: przyrodniczych (licencjackie i magisterskie)...


OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW »   OPIEKUNOWIE ROCZNIKÓW w roku akademickim 2019/2020 Kierunek Rok studiów Opiekun e-mail Dietetyka I rok...


KIERUNKI » 3-letnie studia licencjackie ze specjalnścią: - dietoprofilaktyka i dietoterapia - dietetyka w rekreacji...


Kierunek: FIZJOTERAPIA - I stopień »     <<<   REKRUTACJA <<<<<     Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, mocą uchwały z dnia 15 września 2016 r. wydała ocenę pozytywną w sprawie oceny...


Wykładowcy kierunku Fizjoterapia »   WYKŁADOWCY ZAKŁADU FIZJOTERAPII (I STOPIEŃ oraz JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE)   prof. dr hab. Kozieł Sławomir Antropometria w...


Kierunek: PIELĘGNIARSTWO - I stopień »     Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów) Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:...


Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE » table { border-collapse: collapse; background-color: #fafafa; } table, td, th { border: 1px solid black; }   W zakresie: ANIMATOR CZASU WOLNEGO               ...


Sylwetka zawodowa absolwenta kierunku Wychowanie fizyczne » Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł licencjata. Powinien dysponować niezbędną wiedzą biologiczną, społeczną oraz umiejętnościami umożliwiającymi kompetentne oddziaływanie środkami...


Kierunek: EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA »       Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów: stacjonarne Studia trwają: 3,5 roku (siedem semestrów) Tytuł zawodowy nadawany...


Wymagane dokumenty » Proces rekrutacji kandydatów na pierwszy rok studiów w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze przebiega w formie elektronicznej przez Wirtualny Dziekanat według następującej procedury: 1....


Kryteria przyjęć » SPIS TREŚCI Kryteria przyjęć na studia I stopnia (kerunki: dietetyka, edukacja techniczno-informatyczna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne) Kryteria przyjęć na studia jednolite magisterskie (kierunek fizjoterapia) Kryteria...


Terminarz rekrutacji » Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w wyznaczonym terminie: I etap rekrutacji rozpocznie się 08.06.2020 roku, a kończy 30.08.2020 roku. Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji 31.08.2020 roku.   II...


Wyniki rekrutacji »   DIETETYKA - studia stacjonarne pierwszego stopnia >>> EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA - studia stacjonarne pierwszego stopnia >>> PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne pierwszego stopnia >>>...


SYSTEM ECTS » Na podstawie Art.165 ust.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 r. Kolegium Karkonoskie przystąpiło do przygotowania programów kształcenia w Systemie Transferu i Akumulacji...


Inżynieria bezpieczeństwa » Absolwent interdyscyplinarnego kierunku studiów I-go stopnia Inżynieria bezpieczeństwa będzie posiadał kompleksowe przygotowanie z obszaru nauk matematycznych i  technicznych oraz wiedzę specjalistyczną...


Plan zajęć dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna » Studia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna są realizowane zgodnie z ramowym planem studiów oraz tabelami modułów, w których rozliczono ilości godzin i punkty ECTS przypadające na moduł. Zgodnie z opracowanym...


STUDIA PODYPLOMOWE » Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych z Odnowy biologicznej lub Fizjoterapii i opieki w geriatrii w roku akademickim 2017/2018 prosimy o kontakt mailowy: dziekanatWNMiT@kpswjg.pl W treści wiadomości...


Plan studiów dla kierunku Fizjoterapia » Plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 >>>   Plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 >>>  ...


Strategia rozwoju WPT »   Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze   Prezentacja Wydziału   Wydział Przyrodniczo-Techniczny...


Kierunkowe Efekty Kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna »     Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Edukacja techniczno-informatyczna dla studentów rozpoczynających studia w roku 2016 i później   Hybrydowe systemy zasilania Inżynieria...


Plan studiów dla kierunku Wychowanie Fizyczne » Plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim  2018/2019 - trener personalny>>> Plan studiów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 - trener...


Kierunek: DIETETYKA » W zakresie: dietoprofilaktyka i dietoterapia <<< W zakresie: dietetyka w rekreacji <<< Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: praktyczny Forma studiów:...


Informacje ogólne Dietetyka » Dietetyka jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy obejmującą zagadnienia z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 6 semestrów. Program...


Kierunkowe efekty uczenia się Dietetyka » Kierunkowe efekty uczenia się na kierunku Dietetyka w zakresie Dietoprofilaktyka i dietoterapia dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017-2018 oraz 2018-2019 <<<   Kierunkowe efekty uczenia...


Plan studiów Dietetyka » Plan studiów stacjonarnych na kierunku dietetyka dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019-2020 - w zakresie: dietetyka w rekreacji >>> Plan studiów niestacjonarnych na kierunku...


Praktyki zawodowe Dietetyka »   Regulamin Organizacji i Realizacji Praktyk Zawodowych Zarządzenie nr 54/2017 Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacji...


Uchwały Rady WPT 2016 » Uchwała nr 1/2016 Rady Wydziału Przyrodniczo-Technicznego z dnia 22 lutego 2016 roku >>> w sprawie: zmiany składu osobowego Kierunkowego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna....


Absolwenci kierunku ETI o studiach i nie tylko... » 2009 Martyna Stec   2010 Maciej Fraj   2011 Łukasz Boniarczyk Damian Miodek   2012 Maciej Gleń Katarzyna Męcina   2013 Sławomir Barczak Arkadiusz...


Sławomir Barczak » Po studiach wróciłem w rodzinne strony (kujawsko-pomorskie). Przez pierwsze kilka tygodni szukałem pracy jako informatyk na lokalnym rynku, jednak nie była to łatwa sprawa – wszędzie wymagano ode mnie doświadczenia,...


Specjalność – Trener personalny » Kierunek Wychowanie Fizyczne:     SPECJALNOŚĆ  TRENER PERSONALNY     Karty przedmiotów - Sylabusy   Studia na specjalności Trener Personalny mają charakter...


Specjalność – Animator czasu wolnego » Kierunek Wychowanie Fizyczne:     SPECJALNOŚĆ ANIMATOR CZASU WOLNEGO   Karty Przedmiotów - Sylabusy  Studia na specjalności Animator czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób...


Martyna Stec » Mnie osobiście dyplom inżyniera przydał się od razu po studiach. Najpierw byłam stażystką w biurze projektowym jako informatyk, potem postanowiłam poszerzyć horyzonty i do kierunku technicznego postanowiłam dołożyć magistra z...


Tobiasz Idzi » Po studiach oczywiście szukałem pracy w zawodzie, niestety na początek trafiłem na nieuczciwego pracodawcę (u którego pracę znalazłem jeszcze przed zakończeniem studiów), który nie chciał wywiązać się z...


Andrzej Proniewicz » Pod koniec studiów dorabiałem sobie pracując w serwisie, gdzie wcześniej miałem możliwość odbywania praktyki zawodowej.  Musiałem jednak zrezygnować z powodu pracy dyplomowej, która zabierała mi sporo czasu. Jeszcze...


Odnowa biologiczna »         Studia podyplomowe: ODNOWA BIOLOGICZNA   Planowany termin uruchomienia studiów:   2017 rok       Do kogo kierujemy naszą ofertę?...


Miłosz Pawlik » Jeżeli chodzi o karierę zawodową to ostatecznie kilka miesięcy po studiach wystartowałem z własną firmą, uprzednio zahaczając o urząd pracy po dotację. Na początku oferowałem jedynie strony internetowe (projektowanie i...


Katarzyna Męcina » Zaraz po studiach dostałam się na staż w Nadleśnictwie Świeradów i już tam zostałam. W tym roku mijają 4 lata, odkąd tam pracuję. Założyłam profil fb nadleśnictwa i od 4 lat jestem w gronie liderów ...


Maciej Gleń » Zaraz po studiach razem z narzeczoną wyjechaliśmy do Poznania, gdzie nadal mieszkamy. Po studiach w Jeleniej Górze podjąłem studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki. Są to studia...