WŁADZE I KIEROWNICY

Dziekan

  • dr n. med. Wioletta Palczewska

Kierownik Katedry Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowiu

  • dr Dorota Cichoń

Kierownik Katedry Nauk Medycznych

  • mgr Teresa Gola

Kierownik Katedry Nauk Informatyczno-Technicznych

  • mgr inż. Eugeniusz Gronostaj

 

Koordynator ds.WF i Sportu

  • mgr Monika Stanaszek