Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE

Kierunek: WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 • Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 • Profil kształcenia: praktyczny
 • Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne
 • Studia trwają: 3 lata (sześć semestrów)
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
 • Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

 

 

Na naszej uczelni studiowali:

 • mistrz świata Shotokan Karate, 6 dan, trener kadry mistrzowskiej w karate i sędzia międzynarodowy (obecnie wykładowca przedmiotu: sztuki walki): Paweł Piepiora,
 • olimpijczyk, biathlonista:  Pływaczyk Krzysztof,
 • olimpijczyk, saneczkarz i bobsleista: Piotr Orsłowski,
 • reprezentantki Polski w piłce ręcznej: Agnieszka Kocela, Kinga Byzdra, Marta Gęga, Klaudia Pielesz,
 • bokser i sześciokrotny mistrz Polski: Łukasz Janik,
 • polska strongwoman, zwyciężczyni Arnold Sport Festival w Ohio Małgdalena Talarczyk,
 • zawodnik MMA Akademii Sztuk Walki Pawła Krażewskiego Nitaj Stelmach,
 • oraz wielu innych wybitnych sportowców.

Obecnie studiują:

 • mistrzyni Polski, należąca do kadry olimpijskiej łuczniczka Adrianna Trzebińska,
 • Grono kadry prowadzących zajęcia wzbogacił w 2015 roku wybitny triathlonista Jakub Kulesza – 10-ty na świecie w klasyfikacji generalnej Ironman 2016

      Szanowny Kandydacie!  

     Uczelnia oferuje studentom bogaty program stypendialny, indywidualny tok nauczania oraz indywidywidualną organizację studiów. Nowoczesna hala sportowa i basen dostępne są dla studentów po zajęciach dydaktycznych.
     
     W Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej funkcjonuje Klub Uczelniany AZS, w którym podstawową grupę członków stanowią studenci kierunku wychowania fizycznego. W klubie prowadzona jest działalność sekcji sportowych: piłki siatkowej, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, pływania, lekkiej atletyki. Reprezentanci Uczelni biorą udział w Mistrzostwach Szkół Wyższych, Lidze Międzyuczelnianej Akademickiego Środowiska Dolnośląskiego. Bardzo popularną formą działalności masowego sportu studenckiego są rozgrywki międzyrocznikowe w różnych dyscyplinach.

        Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia
w uczelniach akademickich.

Jeżeli interesujesz się sportem, zależy ci na sprawności i dobrym zdrowiu, wiążesz swoją przyszłość z zawodem trenera instruktora, nauczyciela wychowania fizycznego to studia na kierunku wychowania fizycznego będą wymarzoną okazją do realizacji tych celów.

    Studia zawodowe na kierunku wychowanie fizyczne przygotowują do pracy nauczycielskiej w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego, organizacjach sportowych (kluby sportowe), placówkach kultury fizycznej i gabinetach odnowy biologicznej. Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych z zakresu kultury fizycznej. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym
i niestacjonarnym, trwają 6 semestrów.

    Przyporządkowanie kierunku „Wychowanie fizyczne” prowadzonego na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym do dyscyplin naukowych oraz wskazanie procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie
z programem kształcenia uzyskiwane są efekty uczenia się  na kierunku.

 

Dyscyplina naukowa

Dziedzina nauki

Procentowy udział dyscyplin, w których zgodnie  z programem kształcenia uzyskiwane są efekty kształcenia

kierunek wychowanie fizyczne w zakresie:

Trener personalny

Animator czasu wolnego

nauki o kulturze fizycznej*

dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

52,5%

52,5%

nauki o zdrowiu

14,4%

14,4%

pedagogika

dziedzina nauk społecznych

10,5%

10,5%

pozostałe

22,6%

22,6%

Łącznie

100%

100%

 

*dyscyplina wiodąca

Dyscypliną wiodącą, w ramach której będzie uzyskiwana ponad połowa efektów uczenia się jest dyscyplina naukowa „nauki o kulturze fizycznej” (52,5% efektów uczenia się).