Informacje o zeszytach

 

"ZESZYTY WYDZIAŁU PRZYRODNICZO-TECHNICZNEGO"
 
Wydawca:
WYDZIAŁ PRZYRODNICZO-TECHNICZNY
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
 
ISSN 2299-1751
 
 
 
 
 
 
„Zeszyty Wydziału Przyrodniczego” są czasopismem ukazującym się od 2009 r.
W wyniku zmian organizacyjnych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze rocznik od nr IV/2012 ukazuje się pod nazwą „Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Techniczego” jako czasopismo recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
Pierwszym zespołem redakcyjnym tworzącym czasopismo od nr I/2009 do nr VII/2015 byli: przewodniczący Marian Michalski, sekretarz Izabella Błachno, członkowie Jacek Borkowski, Iwona Demczyszak, Zbigniew Domosławski, Wiktor Dżygóra, Tadeusz Latoś, Dariusz Milko, Przemysław Minta, Franciszek W. Przystupa, Teresa Sławińska-Ochla, Beata Stępień.
 
W roczniku „Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego” zamieszczane są prace przeglądowe, doniesienia z praktyki oraz oryginalne prace badawcze z dziedziny nauk medycznych i przyrodniczych, technicznych oraz kultury fizycznej. W czasopiśmie zamieszczane są również materiały i sprawozdania z konferencji, informacje z
profesjonalnych szkoleń i innych ważnych wydarzeń naukowych.
 
Publikowane prace dotyczą przede wszystkim dziedziny fizjoterapii, pielęgniarstwa, dietetyki, techniki i informatyki
oraz wszelkich form aktywności ruchowej wchodzących w zakres interdyscyplinarnie pojętej kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki aktywnej oraz wychowania zdrowotnego.
Zakres tematyczny prac obejmuje szeroki wachlarz problemów z perspektywy społeczno-humanistycznych i przyrodniczo-technicznych kontekstów współczesnej edukacji.
 
Autorami są głównie pracownicy naukowo-dydaktyczni naszej Uczelni. 
 
„Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego” są czasopismem otwartym na wszystkie środowiska akademickie zajmujące się problematyką powiązaną z w/w dziedzinami nauki. Zapraszamy do publikowania na łamach czasopisma specjalistów z innych uczelni oraz naukowców zza granicy.
 
Od roku 2016 (nr VIII) redakcja przygotowuje „Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego” do pierwszego etapu procedury indeksowania w Wykazie Czasopism Punktowanych MNiSzW .
 
Obecnie powołany Zespół Redakcyjny tworzą:
 
 1. Redaktor naczelny: dr Wioletta Palczewska
 2. Z-ca redaktora naczelnego: dr Irena Bartusiak
 3. Sekretarz: mgr Izabella Błachno
 
Powołana została Rada Naukowa:
 
 1. prof. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec,
 2. dr hab. Jarosław Domaradzki,
 3. dr hab. Jarosław Fugiel,
 4. prof. dr hab. Roman Gielerak,
 5. prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek,
 6. prof. zw. dr hab. Zofia Ignasiak,
 7. prof. dr-ing. Jörg Lässig (Niemcy),
 8. dr hab. Agata Matejuk,
 9. prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński,
 10. prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz,
 11. dr hab. Bożena Ostrowska,
 12. prof. dr hab. Witold Pilecki,
 13. dr hab. Jadwiga Pietraszewska,
 14. dr hab. Bogdan Pietraszewski,
 15. prof. dr hab. n. med. Marzenna Podhorska-Okołów,
 16. prof. dr hab. n. med. Andrzej Pozowski,
 17. prof. dr hab. Eugeniusz Prystupa (Ukraina),
 18. prof. zw. dr hab. inż. Franciszek W. Przystupa,
 19. dr hab. Wioletta Dziubek Rogowska,
 20. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska,
 21. prof. Jadwiga Wild (USA),
 22. prof. dr hab. inż. Tomasz Winnicki,
 23. dr hab. inż. Barbara Żarowska.
 
Funkcję Redaktorów Tematycznych pełnią:
 
 1. dr hab. Agata Matejuk (dietetyka),
 2. prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński (edukacja techniczno-informatyczna),
 3. dr hab. Jadwiga Pietraszewska (wychowanie fizyczne),
 4. dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska (fizjoterapia),
 5. prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska (pielęgniarstwo).
 
Obowiązki Redaktora Statystycznego przyjął:
 
 1. dr Zygmunt Bobowski
 
Obowiązki Redaktora Językowego przyjął:
 
 1. dr Marian Michalski
 
Szczegółowe zasady przygotowania tekstu, procedury recenzowania oraz inne wymogi redakcyjne zawarte zostały w regulaminie publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Wydziału Przyrodniczo-Technicznego”.'