Wykładowcy kierunku Pielęgniarstwo

WYKŁADOWCY ZAKŁADU PIELĘGNIARSTWO

prof. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec
Opieka paliatywna.
Patologia.
 
prof. dr hab. Maria Boratyńska
Badania naukowe w pielęgniarstwie.
 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz
Badania naukowe w pielęgniarstwie.
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne.
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.
 
prof. dr hab. n. med. Witold Pilecki
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne.
Farmakologia.
 
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne.
 
dr Małgorzata Fortuna
Fizjologia.
 
dr hab. n. med. Paweł Gać
Radiologia.
 
dr n. med. Elżbieta Grajczyk
Zdrowie publiczne.
 
dr n. med. Marzena Jaworska-Pełczyńska
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych.
 
dr n. med. Leszek Malkiewicz
Podstawowa opieka zdrowotna I.
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne.
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne.
Farmakologia.
Badanie fizykalne.
 
dr n. med. Wioletta Palczewska
Podstawy ratownictwa medycznego.
 
dr n. med. Jolanta Pietras
Promocja zdrowia.
Badania naukowe w pielęgniarstwie.
 
dr n. med. Izabela Wróblewska
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.
Podstawy pielęgniarstwa.
Filozofia i etyka zawodu.
Podstawy pielęgniarstwa.
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.
 
mgr Maria Bąk
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne.
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.
Podstawy pielęgniarstwa.
 
mgr Joanna Dudek
Podstawy pielęgniarstwa.
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne.
 
lek. med. Maciej Dworski
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 
mgr Beata Drycz
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 
mgr Teresa Gola
 
Podstawowa opieka zdrowotna.
Podstawy pielęgniarstwa.
Język migowy.
 
 
mgr Iwona Joks-Wilimek
Podstawowa opieka zdrowotna I
 
mgr Mirosława Kieżun-Pryszcz
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne.
 
mgr Teresa Neumann
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia.
Podstawy pielęgniarstwa.
Promocja zdrowia.
Opieka paliatywna.
 
mgr Wioletta Sadecka
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne.
 
mgr Anna Sinica
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne.
 
mgr Bogumiła Szwed
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne.
 
mgr Renata Wysocka
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne.
Dietetyka.
 

 

WYKŁADOWCY Z POZOSTAŁYCH ZAKŁADÓW WNMiT i WNHiS

prof. dr hab. Zofia Ignasiak
Anatomia.
 
dr Leszek Albański
Pedagogika.
 
dr Ewa Bakońska-Pacoń
Biochemia i biofizyka I
Fizjologia.
 
dr Wiktor Dżygóra
Genetyka.
Zdrowie publiczne.
Mikrobiologia i parazytologia.
 
dr Beata Miedzińska
Psychologia.
 
dr Karol Morawski
Filozofia i etyka zawodu.
 
dr Anna Staszewska
Biochemia i biofizyka.
 
dr Jerzy Zdulski
Socjologia
 
mgr Małgorzata Gorzelak
Psychologia.