Wykładowcy kierunku Wychowanie fizyczne

 
WYKŁADOWCY ZAKŁADU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
prof. dr hab. Zofia Ignasiak Anatomia wyślij e-mail - prof. dr hab. Zofia Ignasiak
dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof
Biofizyka.
Biomechanika.
Obóz letni.
wyślij e-mail - dr hab. Bogdan Pietraszewski, prof
dr Irena Bartusiak
Metodologia przygotowania pracy dyplomowej.
Seminarium licencjackie.
Propedeutyka pracy wychowawczej w szkole.
Podstawy edukacji samorządnej/Sport i polityka.
Zarys metodologii badań w pedagogice/ Wychowanie fizyczne specjalne.
wyślij e-mail - dr Irena Bartusiak

dr Jacek Falkenberg

 

Pływanie.
Podstawy ratownictwa specjalistycznego.
Narciarstwo zjazdowe i biegowe.
Aktywność ruchowa osób starszych/Techniki relaksacyjne osób starszych w środowisku wodnym.
Obóz letni.
Turystyka kajakowa.
wyślij e-mail - dr Jacek Falkenberg
dr Tomasz Jonak
Projektowanie treningu indywidualnego.
Lekka atletyka.
Teoria sportu.
Metodyka nauczania ruchu.
Podstawy marketingu i zarządzania w kulturze fizycznej/Organizacja i zarządzanie Uczniowskimi Klubami Sportowymi.
Zabawy i gry ruchowe.
Kształtowanie i kontrola zdolności motorycznych.
Projektowanie profilaktycznych programów edukacyjnych/Teoria treningu sportowego.
Narciarstwo zjazdowe i biegowe.
wyślij e-mail - dr Tomasz Jonak
dr Urszula Supińska
Dydaktyka wychowania fizycznego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym.
Propedeutyka kultury fizycznej.
Podstawy dydaktyki.
wyślij e-mail - dr Urszula Supińska
mgr Antonii Bartusiak
Gimnastyka.
Obóz letni.
wyślij e-mail - mgr Antonii Bartusiak
mgr Leszek Harapin
Piłka nożna.
Teoria wychowania fizycznego/Teoria turystyki i rekreacji.
Zespołowe gry sportowe.
wyślij e-mail - mgr Leszek Harapin
mgr Wojciech Lara
Piłka siatkowa.
Tenis.
Pływanie
Narciarstwo zjazdowe
Obóz letni.
wyślij e-mail - mgr Wojciech Lara
mgr Małgorzata Nyc
Trening funkcjonalny.
Nowoczesne formy gimnastyki / Nordic wlking.
Gimnastyka korekcyjna/Korekcja wad postawy.
Podstawy treningu siłowego.
Gimnastyka korekcyjna w wodzie/Aquafitnes
wyślij e-mail - mgr Małgorzata Nyc
mgr Leszek Oleksy
Koszykówka.
wyślij e-mail - mgr Leszek Oleksy
mgr Monika Stanaszek
Zabawy i gry ruchowe.
Narciarstwo zjazdowe i biegowe.
Turystyka aktywna/Krajoznawstwo z elementami edukacji regionalnej.
Wybrane formy aerobiku.
Historia kultury fizycznej z olimpizmem.
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży/Awans zawodowy nauczyciela.
Metodyka turystyki szkolnej.
Zabawy i gry ruchowe.
Turystyka kajakowa.
wyślij e-mail - mgr Monika Stanaszek
mgr Romuald Szpot Piłka ręczna wyślij e-mail - mgr Romuald Szpot
mgr Grzegorz Truchanowicz Sporty walki/Akrobatyka sportowa wyślij e-mail - mgr Grzegorz Truchanowicz
mgr Monika Zamorska Rytmika i taniec wyślij e-mail - mgr Monika Zamorska

 

WYKŁADOWCY Z POZOSTAŁYCH ZAKŁADÓW WPT i WNHiS
prof. dr hab. Sławomir Kozieł Antropologia wyślij e-mail - prof. dr hab. Sławomir Kozieł
prof. dr ha. n. med. Witold Pilecki
Medycyna wychowania fizycznego. wyślij e-mail - prof. dr ha. n. med. Witold Pilecki
dr hab. Jarosław Fugiel, prof. Antropomotoryka wyślij e-mail - dr hab. Jarosław Fugiel, prof.
dr Ewa Bakońska-Pacoń
Fizjologia.
wyślij e-mail - dr Ewa Bakońska-Pacoń
dr Adam Banaszkiewicz
BHP i podstawy ergonomii.
wyślij e-mail - dr Adam Banaszkiewicz
dr Fryderyk Drejer
Wprowadzenie do pedagogiki.
Współpraca pedagogiczna z rodziną i środowiskiem lokalnym.
Wprowadzenie do pedagogiki.
Współpraca pedagogiczna z rodziną i środowiskiem lokalnym.
wyślij e-mail - dr Fryderyk Drejer
dr Małgorzata Fortuna
Fizjologia.
Fizjologia wysiłku/Biochemia wysiłku.
wyślij e-mail - dr Małgorzata Fortuna
dr Paweł Greń Teoria komunikacji społecznej. wyślij e-mail - dr Paweł Greń
dr Karol Morawski
Etyka zawodu nauczyciela.
Podstawy filozofii.
wyślij e-mail - dr Karol Morawski
dr n. med. Wioletta Palczewska Pierwsza pomoc przedlekarska. wyślij e-mail - dr n. med. Palczewska Wioleta
dr Anna Staszewska Biochemia. wyślij e-mail - dr Anna Staszewska
dr Elżbieta Zieja
Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wyślij e-mail - dr Elżbieta Zieja
mgr Tomasz Cel Język niemiecki. wyślij e-mail - mgr Tomasz Cel
mgr Violetta Gardecka Emisja głosu wyślij e-mail - mgr Violetta Gardecka
mgr Marta Mędrak Język angielski. wyślij e-mail - mgr Marta Mędrak
mgr Wojciech Pieńkowski Język niemiecki. wyślij e-mail - mgr Wojciech Pieńkowski