Wyniki rekrutacji

 

DIETETYKA - studia stacjonarne pierwszego stopnia >>>

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA - studia stacjonarne pierwszego stopnia >>>

PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne pierwszego stopnia >>>

WYCHOWANIE FIZYCZNE - studia stacjonarne pierwszego stopnia >>>

 

FIZJOTERAPIA - studia stacjonarne jednolite magisterskie >>>

PIELĘGNIARSTWO - studia stacjonarne drugiego stopnia >>>

PIELĘGNIARSTWO - studia niestacjonarne drugiego stopnia >>>

Szanowni Państwo,

w związku z panującą epidemią COVID-19 informacje dotyczace zebrania organizacyjnego oraz organizacji roku akademickiego 2020/2021, w tym formy i sposobu realizacji zajęć zostaną podane w terminie późniejszym.

Prosimy zatem o bieżące śledzenie informacji umieszczanych na stronie internetowej Uczelni, jak  również Wydziału.